ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1

อ.1,ป.1 เรียนปรับพื้นฐาน

Expired
2

อ.1,ป.1 เรียนปรับพื้นฐาน

Expired
3

อ.1,ป.1 เรียนปรับพื้นฐาน

Expired
4
5
6

หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

Expired
7

อ.1,ป.1 เรียนปรับพื้นฐาน

Expired
8

อ.1,ป.1 เรียนปรับพื้นฐาน

Expired
9

อ.1,ป.1 เรียนปรับพื้นฐาน

Expired
10

หยุดวันพืชมงคล

Expired
11
12
13
14
15
16

เปิดภาคเรียนที่ 1/2567

Expired
17
18
19
20
21
22

หยุดวันวิสาขบูชา

Expired
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

1

วันหยุดและกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567

มีนาคม 2567

1 มี.ค.

เรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/66

1 มี.ค.

กิจกรรมปัจฉิม ป.6

2 มี.ค.

กิจกรรมรับวุฒิบัตร อ.3

4-15 มี.ค.

กิจกรรมปิดเทอมคอร์ส 1

4-29 มี.ค.

อ.3 เตรียมขึ้น ป.1 เรียนพิเศษเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็น 2 ภาษา

11 มี.ค.

ประกาศผลสอบประถม

15 มี.ค.

ประถมสอบซ่อม

18-23 มี.ค.

อนุบาลซื้อชุดนักเรียน

18 - 29 มี.ค.

กิจกรรมปิดเทอมคอร์ส 2

25 มี.ค.

ประถม 5,6 ซื้อชุดและหนังสือเรียน

26 มี.ค.

ประถม 4 ซื้อชุดและหนังสือเรียน

27 มี.ค.

ประถม 3 ซื้อชุดและหนังสือเรียน

28 มี.ค.

ประถม 2 ซื้อชุดและหนังสือเรียน

29 มี.ค.

ประถม 1 ซื้อชุดและหนังสือเรียน

เมษายน 2567

8 เม.ย.

หยุดชดเชยวันจักรี

13-21 เม.ย.

หยุดเทศกาลสงกรานต์

27 เม.ย.

ปฐมนิเทศ ป.1, อ.1

29 เม.ย.- 9 พ.ค.

เรียนปรับพื้นฐาน อ.1,ป.1

พฤษภาคม 2567

6 พ.ค.

หยุดวันฉัตรมงคล

10 พ.ค.

หยุดวันพืชมงคล

16 พ.ค.

เปิดเทอมภาคเรียน 1/67

22 พ.ค.

หยุดวันวิสาขบูชา

31 พ.ค.

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 

มิถุนายน 2567

3 มิ.ย.

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

6 มิ.ย.

กิจกรรมวันไหว้ครู

26 มิ.ย.

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กรกฎาคม 2567

18 ก.ค.

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

22 ก.ค.

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

26 ก.ค.

กิจกรรมวันภาษาไทย

29 ก.ค.

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

สิงหาคม 2567

9 ส.ค.

กิจกรรมวันแม่

12 ส.ค.

หยุดวันแม่แห่งชาติ

16 ส.ค.

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

26-31 ส.ค.

ชำระค่าธรรมเนียมเทอม 2/67

29-30 ส.ค.

ป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือ

กันยายน 2567

7 ก.ย.

กิจกรรมคุยกับครู

21 ก.ย.

ประเมินพัฒนาการเข้า  อ.1 และ ป.1 (รอบ 1)

25-27ก.ย.

ประถมสอบปลายภาคเรียนที่ 1/67

27 ก.ย.

เรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/67

ตุลาคม 2567

7 ต.ค.

ประกาศผลสอบประถม

7-18 ต.ค.

กิจกรรมปิดเทอม

7-18 ต.ค.

ป.6 ติวสอบ O-NET

14 ต.ค.

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

21 ต.ค.

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/67

23 ต.ค.

หยุดวันปิยมหาราช

26 ต.ค.

ประเมินพัฒนาการ อ.1 , ป.1 (รอบ 2)

31 ต.ค.

กิจกรรมวันฮาโลวีน

พฤศจิกายน 2567

1 พ.ย.

อ.3 เข้าค่ายลูกเสือ

4-8 พ.ย.

กิจกรรมกีฬาสี

15 พ.ย.

กิจกรรมลอยกระทงและตลาดนัดนักเรียน

22 พ.ย.

ป.1-3 เข้าค่ายลูกเสือ

ธันวาคม 2567

5 ธ.ค.

หยุดวันพ่อแห่งชาติ

10 ธ.ค.

หยุดวันรัฐธรรมนูญ

20 ธ.ค.

กิจกรรมปีใหม่

23 ธ.ค. - 3 ม.ค.

หยุดเทศกาลปีใหม่

มกราคม 2568

1-3 ม.ค.

หยุดวันขึ้นปีใหม่

6 ม.ค.

กิจกรรมตักบาตร

10 ม.ค.

กิจกรรมวันเด็ก

16 ม.ค.

หยุดวันครู

27-31 ม.ค.

ชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1/68

29 ม.ค.

กิจกรรมตรุษจีน

กุมภาพันธ์ 2568

1 ก.พ.

กิจกรรมคุยกับครู

3 ก.พ.

รับสมัคร อ.2, ป.2-5

11 ก.พ.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ อ.2, ป.2-5

12 ก.พ.

หยุดวันมาฆบูชา

15 ก.พ.

ประเมินพัฒนาการนักเรียน อ.2, ป.2-5

26-28 ก.พ.

ประถมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/67

28 ก.พ.

เรียนวันสุดท้ายภาคเรียนที่ 2/67 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6

มีนาคม 2568

1 มี.ค.

กิจกรรมปิดภาคเรียน (รับวุฒิบัตร อ.3)

3-14 มี.ค.

กิจกรรมปิดเทอมคอร์ส 1

10 มี.ค.

ประกาศผลสอบประถม

14 มี.ค.

ประถมสอบซ่อม

17- 28 มี.ค.

กิจกรรมปิดเทอมคอร์ส 2

17-19 มี.ค.

อ.1 ซื้อเครื่องแบบ

20-22 มี.ค.

อ.เตรียม , อ.2, อ.3  ซื้อเครื่องแบบ

24 มี.ค.

ประถม 1 ซื้อเครื่องแบบและหนังสือเรียน

25 มี.ค.

ประถม 2 ซื้อเครื่องแบบและหนังสือเรียน

26 มี.ค.

ประถม 3 ซื้อเครื่องแบบและหนังสือเรียน

27 มี.ค.

ประถม 4 ซื้อเครื่องแบบและหนังสือเรียน

28 มี.ค.

ประถม 5-6 ซื้อเครื่องแบบและหนังสือเรียน

เมษายน 2568

7 เม.ย.

หยุดชดเชยวันจักรี

12-20 เม.ย.

หยุดเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ…..

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันนี้เด็กๆแต่งกายมาในธีมวันตรุษจีน…

กิจกรรมวันปีใหม่ 2564

กิจกรรมปีใหม่ในปีนี้ โรงเรียนจัดงานในรูปแบบ New normal…

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคมที่ผ่านมา นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปเข้าค่าย…

ลอยกระทงในวันฮาโลวีน

ลอยกระทงในวันฮาโลวีน

ในวันนี้ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563) นักเรียนชั้น อ.1/1 ได้ไป…

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานักเรียน…

ในวันนี้ (18 สิงหาคม 2563)โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนักเรียนได้ทำการทดลอง …….

TOP