share

อ.1/1 ทัศนศึกษา “มินิมูร่าห์ฟาร์ม”

ในวันนี้ (วันที่ 1 ตุลาคม 2563) นักเรียนชั้น อ.1/1 ได้ไปทัศนศึกษาที่ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ทำให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ เช่น เป็ด ห่าน หมู แพะ และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรม workshop การทำไข่เค็ม เด็กๆได้ลงมือทำกันอย่างสนุกสนาน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข

TOP