รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ASMO 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ASMO 2020
 
1. รางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ป.4
เด็กหญิงปฐมาพร บับพาน
 
2. รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ป.4
เด็กชายกันตพัฒน์ ศรีหาวงษ์
 
3. รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์ ป.5
เด็กหญิงแพรววนิศ ตีเมืองสอง
 
4. รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์ ป.6
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รีวราบัณฑิต
TOP