โรงเรียนพร้อม เรียนปนเล่น เน้นค้นหา พัฒนาต่อยอด Prom School Intensive English Program โรงเรียนพร้อม เรียนปนเล่น เน้นค้นหา พัฒนาต่อยอด Prom School Intensive English Program

Admissions schedule

Pre-Kindergarten, Kindergarten 1-3 and Grade 1-6, Academic Year 2025

Pre-kindergarten
Kindergarten
Throughout the year
October onwards
Monday - Friday 8:00 AM - 5:00 PM. Saturday 8:00 AM - 4:00 PM.

Kindergarten

Pre-Kindergarten - Kindergarten 3 (2-5 years old)

Primary

Primary school grade 1-6 (6-12 years old)

English with qualified teachers

The IEP (Intensive English Program) English subject encourages students to learn English every day with qualified teachers.

Listen, speak, read and write Chinese

Every week, Primary school students will learn 2 classes of Mandarin Chinese focusing on all skills including listening, speaking, reading and writing.

Art, music and thai dance

We value creativity as well as academic excellence. Our curriculum has more arts-related classes than the national requirements.

It goes without saying that Prom School is our students’ second home, here each child will be recognized and develop their character strengths. We encourage students to love learning and have pride in their unique accomplishment including outstanding academics, languages, arts, music and sports.

Student activities

At Prom School, we follow the same philosophy as kindergarten but become more academic as we teach them more subjects and skills. Our curriculum is always designed in the theme of fun, find and focus.

TOP