รางวัลที่ได้รับ

share

รับรางวัลการแข่งขัน ASMO THAI 2018

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพร้อม ได้เดินทางไปรับรางวัลจากโครงการ
แข่งขันคณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ASMO THAI SCIENCE MATHS & ENGLISH COMPETITION 2018 ณ ห้องประชุมแจ้งวัฒนะฮอล์ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

รางวัลประเภทบุคคล

รางวัลวิชาคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง ระดับชั้น ป.2

เด็กชายอภิสิทธิ์ อสุนี ณ อยุธยา

รางวัลวิชาวิยาศาสตร์ เหรียญเงินระดับชั้น ป.3

เด็กหญิงแพรววนิศ ตีเมืองสอง

รางวัลวิชาวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง ระดับชั้น ป.4

เด็กชายทีฑโชติ เกิดดี และเด็กหญิงฐิติรัตน์ รีวราบัณฑิต

รางวัลวิชาวิทยาศาสตร์ เหรียญเงิน ระดับชั้น ป.4

เด็กหญิงกชพร มะลิซ้อน และเด็กหญิงธนัญชญา ขวัญมงคล

รางวัลวิชาวิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง ระดับชั้น ป.4

เด็กชายณัฐกานต์ พรมสาร และเด็กชายศิวภัทร เย็นฉ่ำ

 

ถ้วยรางวัลประเภท Silver Team Award จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4

นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่

เด็กชายโภคิณ​พิมพุฒ, เด็กหญิงแพรววนิศ ตีเมืองสอง, เด็กหญิงภัทรวารินทร์ เย็นฉ่ำ, เด็กชายณัฐกานต์ พรมสาร, เด็กชายทีฑโชติ เกิดดี, เด็กชายศิวภัทร เย็นฉ่ำ, เด็กหญิงกชพร มะลิซ้อน, เด็กหญิงฐิติรัตน์​รีวราบัณฑิต, เด็กหญิงธนัญชญา ขวัญมงคล และเด็กหญิงภัทรธิดา วงศ์ไฉไล

 

TOP