รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลเหรียญทองแดง คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ชั้น ป.1

ท่านผู้อำนวยการและคุณครูประจำชั้น ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ. รินลดา นิติธรรมพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เหรียญทองแดง ในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่สอบแข่งขันวัดระดับความสามารถ ทางคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ในโครงการ Asian Science and Mathematics Olympid - ASMO 2016 นอกจากนี้ โรงเรียนพร้อม ยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีก 2 คนที่ได้ รางวัลชมเชย ได้แก่

  1. ด.ช.พิสิษฐ์ จันทร์วงษ์
  2. ด.ช.กฤศณัฏฐ์ ชัยบุญสวัสดิ์

โดยทั้ง 2 คนนี้ก็ได้รับประกาศนียบัตรเช่นเดียวกัน

TOP