รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ชั้น ป.1

ทางโรงเรียนพร้อม ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช. อภิสิทธิ์ อสุนี ณ อยุธยา ที่ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทบุคคล วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ป .1 ใน การแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ประจํา ปี 2560 และด.ช. รัชพล ชื่นอุรา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคล วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับ ชั้น ป.4

TOP