รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดเขียนเรียงความ ในโครงการ "ตำบลของหนู" 2563

โรงเรียนพร้อมขอแสดงความยินดีกับด.ญ.กชพร มะลิซ้อน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดเขียนเรียงความในโครงการ "ตำบลของหนู" 2563 ซึ่งเป็นการส่งเรียงความเกี่ยวกับ ของดีในตำบลของตนเองถึงลุงแอ๊ดคาราบาว ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรและนอกจากนั้น ทางบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดและมูลนิธิคาราบาวก็ยังมอบทุนพัฒนาตำบลจำนวน 10,000 บาท ให้กับผู้นำตำบลที่น้องอาศัยอยู่อีกด้วย

 

 

 

TOP