รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21"

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฐิชา แซ่จัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  ด.ญ.พิชญาภา โอนากุล รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศในกิจกรรมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อภาพนี้เพื่อเเม่ ครั้งที่ 21 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เป็นผู้จัดขึ้น ณ ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 นอกจากนี้ ภาพวาดของ ด.ญ.รัฐพร ทับทิม มีผู้ที่สนใจ ขอซื้อภาพของน้องไปในราคา 1,000 บาท และผลงานของนักเรียนโรงเรียนพร้อมที่ไม่ได้รับรางวัล บางส่วนถูกคัดเลือกนำไปจัดแสดงโชว์ในงานอีกด้วย

 

TOP