รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดเขียนเรียงความ

 

โรงเรียนพร้อมขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนพล กลิ่นสุคนธ์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดเขียนเรียงความ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000บาท และทุนสนับสนุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบล จำนวน10,000บาทให้กับตำบลที่น้องอาศัยอยู่ค่ะ
(27-05-58)

TOP