รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ ประเภททีม

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ไปคว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยมือเรา" ในโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2560 ของสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
 
TOP