รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 และรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ "ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่ 22"

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัญญา ขวัญมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและ ด.ช.ศรัณยภัทร บทมาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศในกิจกรรมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อภาพนี้เพื่อเเม่ ครั้งที่ 22 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา เป็นผู้จัดขึ้น ณ ห้องแปซิฟิคฮอลล์

 

 

TOP