รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิชา แซ่จัง และ เด็กหญิงพิชญาภา โอนากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต” กิจกรรมจัดขึ้นที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยมี นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เป็นผู้มอบรางวัล และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

TOP