รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดร้องเพลง

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นวพรรษ นานั่งเกิดวั่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดร้องเพลงในรายการ "เพชรแท้ลูกทุ่งไทย ต้านภัยยาเสพติด"
 
 
TOP